2008- impreza klubu wrocław 4x4 w Kletnie z małym topieniem i geocachem.